Λυχναρόπουλος Αλέξανδρος

Φιλόλογος

Ιωαννίδης Άρης

Φιλόλογος

Μπατακόγιας Θανάσης

Μαθηματικός

Τύμπας Παναγιώτης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής