• Πλούσιο Αθλητικό Πρόγραμμα στις ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Τμήμα Παραδοσιακών χορών
  • Σκάκι
  • Μουσική – Χορωδία – Μουσική Τεχνολογία
  • Ζωγραφική

Σημείωση : Ο χώρος του σχολείου φυλάσσεται από την «DELIGIANNIS SECURITY»