«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ»

 

  Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου, «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», επιβραβεύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αριστεία και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο και Λύκειο τη σχολική χρονιά 2020-21, προσφέρουν – περιορισμένες σε αριθμό – ολικές & μερικές αθλητικές-ακαδημαϊκές υποτροφίες, με στόχο την ενθάρρυνση της άθλησης, της ευγενούς άμιλλας και της υγιεινής διαβίωσης.

 

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες χορηγούνται με υποβολή φακέλου (Portfolio) και συνέντευξη. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους τόσο σε επίπεδο αθλημάτων, όσο και μαθημάτων.

 

Στον φάκελο (Portfolio) θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη:

  • Αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις,
  • Ακαδημαϊκή επίδοση, βάσει της βαθμολογίας του προηγούμενου σχολικού έτους (2019-20),
  • Διαγωγή,
  • Συστάσεις από καθηγητές και γυμναστές του σχολείου προέλευσης.

 

   Επίσης, οι υποψήφιοι/ες θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε διαγνωστικά τεστ αξιολόγησης γνώσεων, που θα διεξαχθούν στα Εκπαιδευτήριά μας, σε καθορισμένη ημερομηνία. Θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, επί της διδασκόμενης ύλης της προηγούμενης τάξης.

Προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη υψηλού βαθμού και στα δύο γραπτά.

 

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει επίσης προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα, μετά από τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

  • Υψηλό εργασιακό/εκπαιδευτικό & αθλητικό ήθος.
  • Ικανότητα συναγωνισμού σε υψηλό επίπεδο.
  • Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου – Λυκείου, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στους αριθμούς: 24210-64888, 6978493962.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης ενδιαφέροντος.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο διαγωνισμός θα δώσει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι ανάμεσα στους καλύτερους!